Soupes

Soupe Potiron - Mascarpone

Soupe Potiron - Mascarpone

Soupe Petits Pois - Coppa

Soupe Petits Pois - Coppa

Pain Ciabatta

Pain Ciabatta

Pour accompagner vos soupes.