Soupes

Soupe Potiron - Mascarpone

Soupe Potiron - Mascarpone

20 cl
Soupe Potiron - Mascarpone

Soupe Potiron - Mascarpone

40 cl
Soupe Légumes verts

Soupe Légumes verts

20 cl
Soupe Légumes verts

Soupe Légumes verts

40 cl
Pain Ciabatta

Pain Ciabatta

Pour accompagner vos soupes.